top of page
COMTEST_edited_edited_edited_edited_edit

TENSOGRAF
TGF 02

Zkušební přístroj Tensograf TGF 02

  Tensograf TGF 02 je unikátní přístroj, který je určen především pro měření podstatných vlastností podlahovinových systémů, tj. vztah mezi jejich napětím a deformací. Obdobně je velmi vhodný pro měření podstatných vlastností potěrových materiálů (cementových stěrkových materiálů) od nalití čerstvé hmoty po její vyzrálý stav. Umožňuje vytvořit nové zkušební těleso přímo ve zkušebním přístroji. Díky důmyslné konstrukci umožňující nalití zkoumané látky do zatěsněného prostoru, kde nežádoucí přilnutí zkoumané látky brání použití vhodných separátorů. Zkušební přístroj a související metoda je návrhem komplexního hodnocení rozhodujících vlastností podstatných pro funkční bezpečnost – zejména z hlediska vlivu objemových změn.

 

Základní zjištění:

Po želatinaci vzorku je možné odklopit bočnice a měřit v jedné ose:

  • napjatost od smršťování při vytvrzování vzorku nebo/a teplotních změn

  • vliv exotermní reakce na vnitřní napětí vzorku

  • zjištění zbytkového smrštění

  • při změnách teploty okolí lze změřit koeficient teplotní roztažnosti v rozmezí teplot, kterým bude zkoumaná hmota vystavena

  • modul pružnosti pro různé teploty okolí

  • vliv stárnutí na vlastnosti zkoumané hmoty.

 

 

 

 

 

Funkce:

 

  Zkušební zařízení TGF 02 (viz. obr.) měří hodnotu napjatosti zjištěním velikosti síly potřebné k tomu, aby relativní podélná deformace měřeného zkušebního tělesa vzhledem k přístroji zůstala nulová. Při teplotních změnách (vzhledem k tomu, že lze roztažnost kovu přístroje uvažovat přibližně rovnou teplotní roztažnosti betonů) odpovídá zjištění napjatosti stavu, jaký je při aplikaci podlahoviny nebo vrstvy na betonovém podkladu. Navržená zkušební metoda respektuje souhrnně komplex všech podstatných veličin ve skutečné závislosti na jejich proměnných, uvažuje skutečné reologické vlastnosti hmoty a odpovídá tak co nejblíže reálnému stavu.


  TGF 02 umožňuje přímé zjištění i některých jiných závislostí. Umístí-li se celé zařízení v klimatizační komoře, lze zjišťovat hodnoty napjatosti při zvolených teplotách včetně účinku teplotního dotvrzení materiálového systému.
Hlavní menu programu nabízí pět základních funkcí, z toho dva základní režimy zkoušky.
Při přípravě nového zkušebního tělesa zvolí uživatel REŽIM KONSTANTNÍ DÉLKY VZORKU. Uživatel může buďto zvolit žádanou polohu nebo deformaci v promile z celkové délky vzorku. Zároveň je nutné zadat maximální rychlost průběhu deformace v μm/sec.


  REŽIM KONSTANTNÍHO NAPĚTÍ se používá např. pro zjištění zbytkového smrštění, kdy je zvoleno žádané napětí rovné nule a Tensograf změří délkovou změnu.
Postup zkoušky může uživatel libovolně podle svých potřeb modifikovat. Přesto doporučujeme vzít v úvahu doporučený postup základního zjištění vlastností zkoumané látky – základní metodický postup.
  Tensograf TGF 02 dává uživateli k dispozici grafický i numerický výsledek zkoušek. Jednotlivé etapy zkoušky lze na sebe navázat a také je možné jak průběžně zobrazovat nejzajímavější závislost měřených veličin – např. průběh napětí na protažení vzorku (měření modulu pružnosti).
  Průběhy všech veličin jsou archivovány a v .csv formátu je možné je přenést k dalšímu zpracování na paměti FLASH. Tensograf TGF 02 je vybaven tak, aby zachytil jak relativně rychlé děje tak také dlouhodobé i týdny trvající procesy. TGF 02 je oproti svému předchůdci TGF 01 konstrukčně vybaven pro instalaci výměnných rámů. Ty umožňují efektivní využití základny tensografu a dlouhodobou archivaci zkoušených vzorků s měřením vlivu stárnutí na jejich vlastnosti.

 

  Přístroj je zejména vhodný pro zjištění napjatostí licích a stěrkových syntetických (např. epoxidových,polyuretanových) podlahovin, silikátových litých samonivelačních a vyrovnávacích potěrů, polymerbetonus pojivy na bázi vodných disperzí polymerů (Epocem, Ucrete).

  Přístroj je přizpůsoben i pro zjištění trhliny podkladu překlenujících schopností speciálních vrstev podleČSN EN 1062-7 Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony.Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin.

Technické parametry:

Napájení: 235V/0,3A AC nebo 12V/2,8A DC

Hmotnost přístroje: 33 kg

Rozměry přístroje (bez PC s dotykovým displejem): délka x výška x hloubka 75 x 22 x 22 cm

 

Rozsahy a rozlišení měřených veličin:

 

Měřená veličina                     Rozsah                               Efektivní rozlišení                          

 

Poloha                                     ± 10,000 mm                     0,0001 mm

Deformace                             ± 41,667 ‰                          0,001 ‰

Tah - tlak                                ± 10.000 kN                         0,1 N

 

Teplota                                    -20°C - +85°C                      0,1°C

2orez_obrazovka_small.png
bottom of page