top of page
COMTEST_edited_edited_edited_edited_edited.png

MĚŘÍCÍ
PŘÍSTROJE

Divize COMTEST společnosti COMING Plus, a.s. vyrábí měřící přístroje a měřící ústředny zejména:

     pro stavebnictví a geotechniku,

     pro firmy zabývající se prováděním zateplení budov

     pro firmy vyrábějící a provádějící povrchové úpravy

Výtažná zkouška (výtahová zkouška, pull-out test) a její účel

  Velmi rozšířenou povrchovou úpravou ve stavebnictví je tepelně izolační vrstva instalovaná na vnější zdivo a vytvářející vnější plášť budov, který budovy jednak chrání ale především snižuje únik tepla a tak také významně snižuje náklady na její vytápění resp. klimatizaci.

  Tepelně izolační kontaktní systémy (tzv. ETICS nebo zateplovací systémy) jsou konstruovány buďto na bázi polystyrénových desek nebo na bázi desek z minerální vlny. Na zdivo se připevňují jak lepením tak také pomocí plastových kotev zapuštěných do zdiva.

  Aby bylo objektivně zajištěno, že v daném konstrukčním materiálu a pro daný účel a s použitím zvoleného systému zakotvení je připevnění dostatečně účinné, je často třeba předem provést výtažnou (pull-out) zkoušku. K tomu se výborně hodí přístroj COMTEST®OP-PMA s příslušným doplňkovým vybavením a s maximální výtažným posunem 55 mm. Provádí se prostým připojením zatěžovací jednotky přístroje přes speciální adaptér k plastové kotvě a otáčením vratidla se vyvozuje postupně vzrůstající síla, která je indikována na displeji měřící jednotky v kN.

  Způsob provedení této zkoušky  a její vyhodnocení popisuje evropská směrnice ETAG 014 - Plastové kotvy pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou.

Přístroj COMTEST®OP-PMA je určen také pro měření výtažné síly ocelových či jiných kovových kotev z betonového podkladu. Max. rozsah je 15 kN.

Odtrhová zkouška (pull-off test) a její účel

  Většina produktů má ochrannou nebo estetickou povrchovou úpravu. Předčasné porušení této úpravy může vést k nákladům na opravu nebo jiným problémům. Z diagnostických nebo kontrolních důvodů může být u mnoha materiálů požadováno zjištění povrchové tahové pevnosti. Odtrhová (pull-off) zkouška skýtá ideální řešení problému. Odtrhová zkouška vypovídá o skutečné přilnavosti  – o dokonalosti spojení dvou nebo více vrstev. A zkouší také kvalitu podkladu, na který se má nanést povrchová vrstva (povrchová úprava).

Postup odtrhové zkoušky se dá shrnout do čtyř bodů:

  1. Povrchová úprava se prořízne až do základního materiálu korunkovým vrtákem (ruční frézkou) potřebného normalizovaného průměru. Tím je zajištěna (definována) přesná měřená plocha.

  2. Vhodným lepidlem se přilepí na měřené místo zkušební terč.

  3. Po vytvrzení lepidla se připojí ke zkušebnímu terči odtrhový přístroj COMTEST®OP. Otáčením zatěžovacího ramene (vratidla) nebo otáčením kličky ruční převodovky resp. elektromotorem (v případě automatického provedení odtrhové zkoušky) se zkušební terč zatěžuje.

  4. Terč se zatěžuje až do odtržení. Na displeji elektronické měřící jednotky se odečte maximální dosažená síla resp. napětí. U přístrojů COMTEST®OP2 a až COMTEST®OP4 je zaznamenáván také grafický průběh zkoušky a všechny údaje o zkoušce (, číslo zkoušky, datum a čas jejího provedení, průměr zkušebního terče, požadovaný nárůst síly či napětí a výsledné dosažené hodnoty).

bottom of page