top of page
COMTEST_edited_edited_edited.png

PODLAHOVINY

​​NÁTĚROVÉ

COMFLOOR N 0  - epoxidový penetrační bezprašný dvouvrstvý nátěrový systém, tl. do 0,5 mm

COMFLOOR N131 - epoxidový uzavírací třívrstvý nátěrový systém, tl. do 0,5 mm

 

COMFLOOR NU - polyuretanový houževnatý uzavírací třívrstvý nátěrový systém, tl. do 0,5 mm

 

COMFLOOR NW - epoxidový emulgovaný paropropustný třívrstvý nátěrový systém, tl. do 0,5 mm

POLYMERMALTOVÉ (STĚRKOVÉ)

 

COMFLOOR PM N131 - epoxidová tenkovrstvá podlahovina se stěrkovou penetrační částečně vyrovnávací vrstvou, s křemenným plnivem, s jemně strukturním povrchem, tl. 0,5 – 1,2 mm

COMFLOOR PM E - epoxidová elastifikovaná stěrková podlahovina s hladkým litým  povrchem, se schopností překlenutí statických trhlin, tl. cca 1,5 mm

COMFLOOR PM SK / (SKh *) - epoxidová stěrková podlahovina s křemenným plnivem s jemně strukturním povrchem, tl. 1,5 – 2,5 mm

COMFLOOR PM E SK - epoxidová elastifikovaná stěrková podlahovina s křemenným plnivem s jemně strukturním povrchem, schopnost překlenutí statických trhlin, tl. 1,5 mm

COMFLOOR PM K / (Kh *) - zesílená epoxidová stěrková vyrovnávací podlahovina s křemenným plnivem s jemně strukturním povrchem, tl. 2,5 – 4 mm

 

COMFLOOR PM Q - epoxidová stěrková podlahovina s dekorativním povrchem z barevných křemenných plniv a transparentní povrchovou úpravou s jemně strukturním povrchem, tl. 2,5 – 4 mm

COMFLOOR PM G - zesílená epoxidová litá samonivelační podlahovina s hladkým rovným povrchem, provedení lesk nebo mat, tl. 3 – 4 mm

COMFLOOR PM SG - epoxidová litá samonivelační podlahovina s hladkým rovným povrchem, provedení lesk nebo mat, tl. 1,5 - 2 mm

 

COMFLOOR PM AQ - epoxidová stěrková antistatická podlahovina s jemně strukturním dekorativním povrchem s použitím speciálních barevných plniv a transparentní povrchovou úpravou,  tl. 3 – 4 mm

 

COMFLOOR PM A - epoxidová litá antistatická podlahovina s hladkým rovným lesklým povrchem, tl. 2,5 – 4 mm

 

COMFLOOR PM AK - epoxidová stěrková podlahovina s antistatickou úpravou, s jemně strukturním povrchem, tl. 3-4 mm

COMFLOOR PM N E - epoxidová elastifikovaná stěrková podlahovina s křemenným plnivem (fr. 0,3 – 0,8 mm) s jemně strukturním povrchem, se schopností překlenutí statických trhlin, tl. cca 1 mm

COMFLOOR PM EP K/(EP Kh *) - trvale pružná izolační polyuretanová, trhliny překlenující stěrková podlahovina s epoxidovou penetrační vrstvou, ´plovoucí´ elastickou mezivrstvou a finální pružnou vrstvou s křemenným plnivem, s jemně strukturním povrchem, tl. 3 – 4 mm, schopnost překlenutí dynamických trhlin do 0,3 mm i za minusových teplot (typ OS11a)

COMFLOOR PM EP K II / (EP K IIh *) - trvale pružná izolační polyuretanová trhliny překlenující stěrková podlahovina s křemenným plnivem, s jemně strukturním povrchem, tl. 2,5 – 3 mm – schopnost překlenutí dynamických trhlin do 0,3 mm (typ OS11b)

POLYMERBETONOVÉ

 

COMFLOOR PC 0 - epoxidová polymerbetonová základní vyrovnávací vrstva bez povrchové úpravy, standard tl. 10 mm

COMFLOOR PC 0K - konstrukční vrstva epoxidového polymerbetonu spolupůsobící s podkladem, zajišťující jeho statické ztužení s možností dodatečného vložení výztuže, tl. cca 30 mm

COMFLOOR PC Q0 - epoxidová podlahovina z pohledového polymerbetonu s barevným plnivem případně pigmentovaná ve hmotě s uzavírací transparentní  povrchovou úpravou, standardní tl. 10 mm

COMFLOOR PC N - epoxidová poylmerbetonová podlahovina s finální nátěrovou úpravou, standardní tl. 10 mm

COMFLOOR PC K / (Kh *) - epoxidová polymerbetonová podlahovina se stěrkovou povrchovou úpravou s jemně strukturním povrchem, standardní tl. 12 mm  

COMFLOOR PC Q - epoxidová polymerbeotnová podlahovina se stěrkovou povrchovou úpravou s barevnými plnivy s dekorativním, jemně strukturním povrchem, standardní tl. 12 mm

COMFLOOR PC G - epoxidová polymerbetonová podlahovina s litou samonivelační povrchovou úpravou s hladkým rovným povrchem v provedení lesk nebo mat, standardní tl. 12 mm

SYNTETICKÉ TERACO

COMFLOOR PC T - podlahovina typu epoxidového teraca s dekorativním broušeným povrchem a polymerovou povrchovou transparentní úpravou, standardní tl. 12 mm

U typů podlahovin označených přívlastkem "h" je jen použito hrubší frakce křemenného plniva k dosažení hrubšího protiskluzného povrchu.

bottom of page