top of page
Kompozitní kámen COMCON SYSTEM
COMTEST_edited_edited_edited.png
Comcon_system_logo_bar.png

COMCON SYSTEM je založen na vlastní technologii KOMPOZITNÍHO KAMENE
Kompozitní kámen je směs hrubých i jemných částit (plniv) a polymerního pojiva, které nahrazuje pojivo na bázi cementu a vody, tedy konvenčního betonu.
Comcon System je materiál na bázi polymerních nanostruktur, kde pojivo tvoří výhradně syntetická makromolekulární organická hmota – syntetická pryskyřice, se zásadně lepšími a škálovatelnějšími vlastnostmi, než mají klasické, doposud užívané materiály. Polymerací iniciovaného pojiva vznikne tuhá hmota typu vytvrzeného kompozitu. Na rozdíl od betonu představuje polymerní pojivo kontinuální fázi – jde v podstatě o jeden kus s plnivem umístěným uvnitř.

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png
Comcon_VISION_logo_bar.png

COMCON VISION - UCELENÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM pro nevidomé, slabozraké i ostatní veřejnost

Produkty COMCON Vision jsou určené pro signální, varovné a hmatné pásy a vodící linie zřizované v exteriéru. Díky svým technickým vlastnostem jsou odolné proti mrazu, tání, posypům i chemickému působení médií. Povrch je nekluznýi při zhoršených povětrnostních podmínkách.

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png
Comcon_CUBE_logo_bar.png

COMCON Cube - unikátní univerzální dlažební prvek

COMCON Cube je svým vzhledem k nerozeznání od jiných běžně užívaných přírodních dlažebních materiálů. Oproti nim má však jedinečné technické vlastnosti a téměř nekonečné možnosti výběru struktury, textury, tvarů i barev.

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png
Comcon_STREET_logo_bar.png
COMCON Street - Silniční a cestní konstrukční prvky 

​Unikátní technologie námi vyvinutého inženýrského kamene COMCON nabízí možnost nejkvalitnějšího řešení pro realizace dopravních prvků a staveb v designu dle přání zákazníka. Naše prvky jsou mnohem pevnější, nemají na ně vliv atmosférické podmínky, nedochází k povrchové korozi  a zhoršení vzhledu.

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png
Comcon_SHIELD_logo_bar.png

COMCON® SHIELD ochranná bariéra je kompozit pryskyřic, sloučenin stínících kovů, chemických přísad, uhlíkových vláken a sorbetů. Pojivem materiálu je speciální epoxidová pryskyřice s vysokou radiační odolností na bázi stabilních alifatických uhlíkových řetězců. Základními plnivy materiálu jsou stabilní stínící částice s optimálně definovanou zrnitostí (ve velikosti od nanometrů do milimetrů).

Speciální patentovaná technologie výroby kompozitu (na principu vibroreologie) spolu s projektovaným umístěním jednotlivých složek v materiálu a jejich vzájemným spolupůsobením umožňuje dosáhnout u kompozitu COMCON® SHIELD podstatně lepších stínících vlastností, než dokáží nabídnout standardně používané materiály a technologie.

bottom of page