top of page
POLITIKA KVALITY
CERTIFIKACE ISO

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

  Celopodniková strategie budoucího vývoje společnosti COMING Plus, a.s. vychází z předpokladu, že v současné době již není zapotřebí vysvětlovat a propagovat zavedený systém managementu kvality a životního prostředí v podniku, již je všem zřejmé, že bez dodržování stanovených požadavků na kvalitu a životní prostředí se výrobek nebo služba neprodá.

 

 Stupňující se požadavky na nejnižší cenu a nejvyšší kvalitu spolu s  normou ČSN EN ISO 9001:2016 a na dodržování zásad životního prostředí v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016 přinášejí s sebou výrazný posun k filozofii TQM (total quality management), tudíž celoplošnému řízení kvality s orientací mj. na zákazníka (objednatele), procesy, informace a ekonomiku.

 

 Má-li vedení společnosti mít možnost kvalifikovaně řídit, tj. realizovat funkce rozhodování, plánování, organizování, motivování a kontroly, potřebuje mít k dispozici nezbytné informace, které musí být objektivní, úplné, doručené stanovenému adresátovi, trvale aktualizované, uživateli přístupné (rozšířeny do klíčových procesů) a ekonomicky únosně získávané.

 

 Při své práci používáme metody, postupy a výrobní prostředky, které odpovídají stavu vědy a techniky a které se prosazují i do oblasti řízení.

 

 Všichni od posledního zaměstnance až po vrcholový management budeme respektovat a dále rozvíjet normy, soustavy pravidel a zákonných předpisů.

 

 Politika kvality a životního prostředí je vhodná pro účely a kontext naší společnosti a podporuje naše strategické zaměření.

 

 Naším hlavním cílem je zabezpečit trvalé podnikové jistoty pro všechny zaměstnance prostřednictvím vysoké spokojenosti zákazníků s našimi výrobky a službami.

 

                              Ing. Petr Kraus                                                        Ing. František Fára, Csc.

                    předseda představenstva                                      místopředseda představenstva

 

V Praze dne: 1.9. 2021

bottom of page