top of page

Podlahoviny dle použití

Bezespáré syntetické podlahoviny COMFLOOR®

 

NÁTĚROVÉ

COMFLOOR  N, tloušťka do 0,5 m

​Vlastnosti

 • uzavření, utěsnění a zakonzervování podkladu

 • povrchové zpevnění

 • bezprašnost

 • chemická odolnost

 • hygienická nezávadnost

 • výběr barevnosti

 • dobrá čistitelnost

 • požární odolnost

 • funkční bezpečnost v interakci s podkladem

 • kopírují povrch podkladu

 • pevnost je limitována pevností podkladu

 • menší odolnost proti vrypu a dlouhodobému opotřebení intenzivním provozem

 

Použití pro lehce a středně namáhané provozy:

 • technické zázemí objektů (strojovny, rozvodny, sklepy, atd.)

 • méně exponované sklady

 • méně exponované garáže

 • méně exponované výrobní provozy

 

 

POLYMERMALTOVÉ (STĚRKOVÉ)

COMFLOOR PM, tloušťka 1 – 4 mm

Vlastnosti

 • mechanická odolnost

 • konstrukční zpevnění podkladu

 • chemická odolnost

 • dobrá čistitelnost

 • částečné vyrovnání podkladu

 • speciální vlastnosti u některých typů (např. antistatická, trhliny překlenující, paropropustná)

 • estetická hodnota

 • funkční bezpečnost v interakci s podkladem

 • hygienická nezávadnost

 • bezprašnost

Použití - středně a těžce namáhané provozy:

 • garáže

 • sklady

 • výrobní provozy (vč. provozů se speciálními nároky – potravinářské, farmaceutické, atd.)

 • občanské stavby se speciálními a zvýšenými estetickými nároky (školy, nemocnice, prodejny, objekty kulturního vyžití, restaurace, atd.)

 

POLYMERBETONOVÉ

COMFLOOR PC, tloušťka 8–30 mm (běžně 10–15 mm), (>30 mm – speciální případy)

​Vlastnosti

 • vyrovnání nerovností podkladu

 • statické konstrukční ztužení podkladu vč. možnosti dodatečného uložení výztuže a statického spolupůsobení

 • extrémní mechanická odolnost, redistribuce zatížení na podklad, rázová houževnatost

 • chemická odolnost

 • funkční bezpečnost v interakci s podkladem

 • dobrá čistitelnost

 • estetická hodnota

 • speciální vlastnosti u některých typů (např. antistatické, trhliny překlenující)

 • hygienická nezávadnost

 • bezprašnost

 

Použití - těžce a extrémně namáhané provozy:

 • těžké výrobní provozy (strojírenství, atd.)

 • intenzivně namáhané sklady, výrobní objekty, atd.

 • rekonstrukce (statická a vyrovnávací funkce)

 

 

SYNTETICKÉ TERACO

COMFLOOR  PC T, tloušťka 10 – 15 mm

​Vlastnosti

 • vysoká estetická hodnota

 • vyrovnání menších nerovností podkladu

 • konstrukční ztužení podkladu

 • extrémní mechanická odolnost, redistribuce zatížení na podklad, rázová houževnatost

 • chemická odolnost

 • funkční bezpečnost v interakci s podkladem

 • dobrá čistitelnost

 • hygienická nezávadnost

 • bezprašnost

Použití - těžce, středně i lehce namáhané provozy s nejvyšší estetickou náročností:

 • reprezentativní prostory objektů (hotely, banky, prodejny, restaurace, administrativní objekty, atd.)

 • rekonstrukce

COMFLOOR.png

PODLAHOVINY

COMFLOOR_edited.png

NÁTĚROVÉ

COMFLOOR_edited_edited.png

STĚRKOVÉ

COMFLOOR_edited_edited.png

POLYMER BETONOVÉ

COMFLOOR_edited_edited.png

SYNTETICKĚ TERACO

bottom of page