top of page
Vyzkum vyvoj_edited.png

ODTRHOVÉ
PŘÍSTROJE

Odtrhové přístroje COMTEST OP

  Výrobkové řady COMTEST OP nabízí velmi komplexní, uživatelsky přátelské přístroje navržené tak, aby splnily většinu požadavků praxe, předpisů a norem. Práce s nimi je velmi jednoduchá: při adhezní zkoušce je terč přilepen k povrchu, při výtahové zkoušce je do hmoždinky zašroubován vrut a po připojení zkušební zatěžovací jednotky je aplikována tahová síla rychlostí zvolenou uživatelem.

  Přístroje COMTEST OP zabezpečují všechna nejpřísnější kriteria kvality a přesnosti a berou do úvahy všechna hlediska pro pohodlí uživatele. Každý přístroj je kalibrován a certifikován Státním metrologickým ústavem a proto zkušební výsledky mohou být použity pro oficiální potřeby. Přístroje jsou doplněny širokou škálou příslušenství, umožňující použít je pro rozličné účely a za různých okolností – např. tištěné údaje mohou být generovány přístrojem přímo na místě zkoušky.

COMTEST OP slouží jak pro zkoušky v terénu, tak pro laboratorní testy. Měří axiální tahovou pevnost (velikost tahové síly kolmé k podkladu):

- adhezní (dvou a vícevrstvé systémy)

- kohezní (vlastní pevnost materiálu) tahové pevnosti:

 • betonu

 • malty

 • nátěrů a laků

 • vodoizolací

 • podlahových samonivelačních stěrek

 • tenkých filmů

 • lepidel

 • plastových povlaků

 • cementových povlaků

 • asfaltových povlaků

 • povrchů z práškových barev

 • povlaků kovů

 • natíraných nebo za tepla stříkaných povlaků 

 • tepelných izolací

 • a mnoha dalších aplikací

 

nebo pro kontrolu pevnosti připojení dílů prostřednictvím kovových či plastových kotev:

 • spojení obkladových prvků s konstrukcí

 • připojení tepelně izolačních prvků ke stavební konstrukci (ETICS)

 • připevnění různých pomocných konstrukčních dílů k základní konstrukci

 • zařezávací kotvy (ETAG 001)

 • rozpěrné kotvy (ETAG 001)

 • kotvy aktivované kroutícím momentem (ETAG 001)

 • plastové kotvy ETICS (ETAG 014)

 • a mnoha dalších aplikací

bottom of page