top of page
SHIELD.png
Coming_PLUS_logo.png
Vyzkum vyvoj.png

PROFIL

O společnosti:

 

  Akciová společnost COMING Plus, a.s. vznikla v roce 1999 transformací společnosti COMING s.r.o., která byla založena v roce 1989 jakmile to dovolily čs. zákony. Společnost je orientována na špičkové materiály, pokročilé technologie a nové systémy zaměřené do stavebnictví. Zdrojem aktivit jsou vlastní výzkumy a nejnovější světové poznatky. Základem vlastního výzkumu jsou více než třicetileté zkušenosti představitelů společnosti z výzkumu a vývoje na předních českých i světových pracovištích. Největší pozornost přitom je věnována kompozitním materiálům a jejich aplikacích. Odtud i název: COMpozity – INGinýring.

Činnost COMING Plus, a.s. je organizačně rozdělena do samostatně fungujících divizí:

 

COMFLOOR

vývoj, výroba a aplikace syntetických bezespárých podlahovin COMFLOOR

COMCON SYSTEM

vývoj a výroba prvků z kompozitního kamene na bázi syntetické pryskyřice

COMTEST

Vývoj a výroba a distribuce

-         odtrhových přístrojů pro testování stavebních hmot, průmyslových podlah a nátěrů

-         výtažných přístrojů pro zkoušky zateplovacích systémů.

-         měřících ústředen pro dlouhodobý monitoring potenciálně nestabilních skalních útvarů s    

​           vyhodnocením havarijních stavů

-         reometru – unikátního přístroje pro zkoumání reologických vlastností potěrových materiálů a

           průmyslových podlahovin

bottom of page