top of page
COMTEST_edited_edited_edited.png
NAŠE
MISE

Působení naší společnosti lze shrnout do základní osy výzkum-vývoj-výroba-realizace.

 

Zabýváme se především špičkovými materiály, pokročilými technologiemi, novými systémy a prvky určenými pro stavebnictví, průmysl, energetiku, vědu, výzkum, ochranu/obranu proti nebezpečným látkám, materiálům a záření.


Máme více než 30 let zkušeností s vývojem materiálů na bázi polymerních nanostruktur pryskyřičných
kompozitů.


Prvním hlavním řešeným produktem byl před více než 25 lety systém bezespárých podlahovin COMFLOOR, který má dnes více než 80 verzí a variant a milióny m2 realizací u stovek zákazníků.
 

Jsme lídry tohoto oboru v České republice.


Druhou nosnou produktovou linií jsou výrobky z kompozitního kamene COMCON. Vyvinuli jsme ucelený systém bezpečnostních navigačních prvků pro nevidomé, slabozraké i širokou veřejnost COMCON VISION, univerzální chodníkovou mozaiku COMCON CUBE a úspěšně  rozvíjíme řešení pro Smart a Save City COMCON STREET.


Dále, krom výše uvedeného, vlastníme a stále vylepšujeme celosvětově unikátní řešení certifikované bezpečnostní bariéry COMCON SHIELD. Vlajkovým produktem je normovaný obal pro skladování RAO (radioaktivní odpady) a dalších nebezpečných látek.


JSME VIZIONÁŘI, KTEŘÍ DOKÁŽÍ SVÉ NÁPADY DOVÉST DO PRAXE A ÚSPĚŠNĚ JE REALIZOVAT.
 

bottom of page