top of page

Kompozity stínící radioaktivitu

Kontejner pro uložení LLW

Kontejner pro uložení LLW. Unikátní vlastnosti hmoty v oblasti stínění záření, životnosti, nekorozivnosti apod. Na základě tohoto projektu byl vyroben obalový soubor/ kontejner.

 

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu –   Patent 

Projekt byl finančně podpořen MPO prostředky státního rozpočtu ČR

Sanační kompozitní materiál Comcon SR Comcon-Shield-Remediation

Obsahem projektu je výzkum a vývoj unikátního kompozitního materiálu, který jako první nabídne nejen funkci mechanické bariéry, ale i schopnost stínit radioaktivitu v požadované úrovni. Umožní řešení problému

 

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Ověřená technologie kompozitního materiálu

Projekt byl finančně podpořen z OP PIK programu APLIKACE prostředky EU

Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů

Výzkum a následné využívání technologie potřebné k ukládání netuhých a práškových odpadů, které je řešeno nedostatečně, zejména z časového hlediska, dlouhodobé stability a finančních nároků na ukládání RAO. Realizací výstupů tohoto projektu bude vyřešena existující potřeba a poptávka po inovačním řešení ekonomických, společenských a jiných výzev, na které dosud neexistuje uspokojivé řešení. Účinná spolupráce s ČVUT.

 

Status projektu – Probíhá

Výsledky projektu – Funkční vzorek, Metodika pro použití obalových souborů se solidifikační matricí pro ukládání netuhých radioaktivních odpadů

Projekt byl finančně podpořen TAČR z programu THÉTA prostředky státního rozpočtu ČR

TECHNOLOGIE PRO UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

Název projektu: Výroba obalových souborů z kompozitních materiálů pro sanaci radioaktivních odpadů technologií 3D tisku

Anotace projektu - Obsahem projektu je výzkum a vývoj kompozitních materiálů vhodných pro výrobu obalových souborů pro radioaktivní odpad metodou 3D tisku, které:

*      budou mít schopnost vytvářet různé tvary stínících obalových prvků se zohledněním různé velikosti plniva vzhledem k požadovaným parametrů odstínění účinků radioaktivních

        odpadů;

*      umožní jejich tisk bez potřeby složitých forem

*      umožní jejich výrobu/tisk v místě užití.

Status projektu – Probíhá

Výsledky projektu –   funkční vzorek a ověřená technologie

Projekt byl finančně podpořen MPO prostředky státního rozpočtu ČR

bottom of page