top of page
COMCON_edited.png
COMCON CUBE
CUBE 05s.tif

Chodníková mozaika COMCON Cube

je unikátní univerzální dlažební prvek, bez estetického či vzhledového rozdílu oproti běžně užívaným materiálům, s nekonečně větším výběrem struktury, textury, tvarů i barev, umožňující splnit prakticky každé přání architekta či investora.

Cena našeho nového prestižního materiálu je stejná, nebo nepříliš odlišná od původně používaného mramoru, ovšem s tím, že technické vlastnosti převyšující obvyklé vlastnosti mramorů (i těch nejkvalitnějších) jsou zdarma navíc.

Chodníková mozaika vyniká naprosto unikátními ekologickými vlastnostmi. Materiály COMCON obsahují fotokatalytické látky, díky kterým při působení slunečního záření dochází ke katalytické reakci. To má za následek nepřetržité přímé odstraňování škodlivých oxidů dusíku z okolního prostředí jejich přímou redukcí.

COMCON Cube po celou dobu životnosti a bez přestání odbourává oxidy dusíku v nejbližším okolí a revolučním způsobem tak přispívá k ozdravení životního prostředí.

Chodníková mozaika COMCON
Chodnková mozaika COMCON
bottom of page