top of page

Testy při rychlosti 200 km/hod

Naše technologie pomáhají zlepšovat bezpečnost a přístupnost veřejné dopravy.


Poslední rychlostní testy provedené v Jižních Čechách, kdy vlaky dosahovaly rychlosti až 200 km/hod.

Na testované trati byly použity konzolové desky od našeho partnera, do kterých jsou integrovány vodící linie Comcon VL. Tyto prvky pomáhají nevidomým a slabozrakým cestujícím bezpečně a snadno se pohybovat po nástupišti.


Jedním z důvodů testování bylo zhodnocení vlivu vyšších rychlostí vlaků na okolí tratí. S rostoucí rychlostí vlaku se zvyšuje i amplituda kmitání povrchu, což může mít negativní dopad na okolní infrastrukturu. Testováním otřesů v různých vzdálenostech od trati je možné zjistit, jak daleko se tyto otřesy šíří a jakým způsobem ovlivňují okolí.


44 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page