top of page

"Osvědčená investice do budoucnosti: Proč vyrovnávací prstence jsou cestou k trvalému osazení kanálů

Jistě znáte tento scénář: projíždíte autem po městě a najednou máte nepříjemný zážitek z jízdy po vozovce., která je všechno, jen ne rovná. Díry, nerovnosti, vpusti, které jsou níže nebo výše než zbytek silnice, ohrožují nejen pohodlí řidičů, ale také bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Víte, co může být řešením? Vyrovnávací prstence COMCON®VPK.

Vyrovnávací prstence nejsou jen nějakým doplňkem, ale klíčovým nástrojem pro trvalé osazení a vyrovnání silničních i chodníkových vpustí do nivelety. Jejich význam a přínos pro naše města a silnice je často podceňován, ale já věřím, že je čas to změnit. Proč? Protože kvalitní, bezpečný a plynulý silniční provoz závisí i na těchto "malých" detailech. A pokud pracujete na správě města, v technické správě komunikací nebo jste investiční odborník v dopravě, jste v ideální pozici, abyste tuto změnu iniciovali.

Vyrovnávací prstence jsou určené pro trvalé osazení. Nejedná se tedy o dočasné řešení, ale o investici do dlouhodobého zlepšení kvality našich silnic a chodníků. Výsledkem? Lepší zkušenost z jízdy pro řidiče, větší bezpečnost pro chodce, a méně škod na vozidlech způsobených nerovnostmi na silnicích.


Kompozitní materiál COMCON použitý pro výrobu prstenců má vysokou tahovou pevnost a soudržnost s ostatními materiály, je nenasákavý, netečný k působení mrazu a tání, chemicky odolný k roztokům solí a kyselin, ropným produktům, pevnost v tlaku dosahuje až 100 MPa a je tedy prakticky silničním provozem nerozbitný. Výztuž prstenců tvoří skleněné provazce, netečné k působení vlhkosti či kyselých prostředí.

Takže když příště budete plánovat rekonstrukci silnice, nebo výstavbu nové komunikace, nezapomeňte zohlednit i vyrovnávací prstence. Jsou to malé komponenty, které mohou mít velký dopad na kvalitu, bezpečnost a udržitelnost našich silnic. Vyrovnávací prstence významně přispívají k udržitelnosti našeho dopravního systému. Jsou odolné, trvanlivé a snižují potřebu častých oprav a údržby. Společně můžeme zlepšit stav našich silnic a chodníků. Investujme do kvality, investujme do bezpečnosti, investujme do trvanlivosti. Investujme do vyrovnávacích prstenců.
11 views

Comments


bottom of page