top of page

 

Materiály pro výrobu podlahovin COMFLOOR

   Výroba podlahovinových epoxidových, polyuretanových, epoxipolyuretanových a dalších hmot COMFLOOR navazuje zejména na vlastní dlouhodobé, více než 40 leté zkušenosti s jejich formulací, vývojem, výrobou a realizací, počínaje prvními aplikacemi bezespárých laminovaných, litých a stěrkových podlahovin z nenasycených polyesterových pryskyřic a epoxidových pryskyřic u nás. Společnost COMING Plus, a.s. používá pro aplikace bezespárých syntetických podlahovin především vlastních podlahovinových hmot COMFLOOR s případným doplněním vybranými speciálními materiály od renomovaných zahraničních i tuzemských výrobců.

  Podlahovinové hmoty COMFLOOR jsou dále dodávány v požadovaných modifikacích a odstínech i vybraným převážně specializovaným realizátorům, včetně případné technické pomoci, pomocných materiálů, plniv a speciálních doplňků.

 

  Podlahovinové hmoty COMFLOOR jsou vyráběny s použitím nejkvalitnějších dovozních i tuzemských komponent. Vhodným výběrem pojiv a modifikačních složek, kombinací reaktivních ředidel, aditiv, plniv a pomocných látek bylo dosaženo požadovaných vlastností jednotlivých typů, zejména houževnatosti, snížené bezpečné hodnoty pnutí od objemových změn, voleného modulu pružnosti a částečně viskoelastického chování příznivého pro relaxaci vznikající napjatosti. Při vývoji a ověřování formulací hmot spolupracuje společnost COMING Plus, a.s. se špičkovými zahraničními a tuzemskými specializovanými pracovišti. Podlahovinové hmoty jsou sestaveny i z hlediska optimální zpracovatelnosti při aplikaci pro uvažovaný způsob použití.

  Zvláštní pozornost je věnována tvrdidlům a řešení speciálních vytvrzovacích systémů. Specialitou společnosti COMING Plus, a.s. jsou nová aduktní a směsná tvrdidla, vyráběná na bázi špičkových zahraničních komponent ve vlastním chlazeném reaktoru.

  Typy podlahovinových hmot ze syntetických pryskyřic zhotovované společností COMING Plus, a.s. umožňují volbu optimálního přizpůsobení podlahoviny jakožto systému k daným podmínkám realizace, požadavkům pro vozu a objednatele při odpovídajících nákladech na provedení. Řada nových materiálů i technologií umožňuje speciální řešení nestandardních požadavků i podmínek realizací.

MATERIÁLY
bottom of page