top of page

Výzkum a vývoj kompozitů pro pozemní stavby

Slepecké prvky z kompozitního materiálu

Výzkum a vývoj slepeckého prvku, který je doporučován jako vhodné technické řešení  a je osazován na většině důležitých silničních staveb.

                          

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Průmyslový vzor

Svítící silniční a mostové obrubníky

Technologie je připravena na uplatnění v oblasti silničního stavitelství. Přínosem je výrazné zvýšení bezpečnosti na komunikacích těmito prvky osazených. Prvky akumulují a vracejí odražené světlo, a tak jsou použitelné na všech problematických místech komunikací – kruhové objezdy, nástupní ostrůvky, mosty, bezpečnostně problémové úseky apod.           

 

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Funkční vzorek a ověřená technologie

bottom of page