top of page

Výzkum a vývoj kompozitů pro pozemní stavby

Slepecké prvky z kompozitního materiálu

Výzkum a vývoj slepeckého prvku, který je doporučován jako vhodné technické řešení  a je osazován na většině důležitých silničních staveb.

                          

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Průmyslový vzor

Svítící silniční a mostové obrubníky

Technologie je připravena na uplatnění v oblasti silničního stavitelství. Přínosem je výrazné zvýšení bezpečnosti na komunikacích těmito prvky osazených. Prvky akumulují a vracejí odražené světlo, a tak jsou použitelné na všech problematických místech komunikací – kruhové objezdy, nástupní ostrůvky, mosty, bezpečnostně problémové úseky apod.           

 

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Funkční vzorek a ověřená technologie

Kompozitní materiály pro výrobu temperovaných dlažebních prvků se schopností odbourávat NOx

Obsahem projektu je výzkum a vývoj nových kompozitních materiálů pro výrobu temperovaných dlažebních prvků, které budou mít schopnost odbourávat oxidy dusíku (NOx) prostřednictvím analýzy vhodných fotokatalytických materiálů se zohledněním distribuce velikosti částic a úpravy povrchu částic; bude možné jejich temperování v zimním období a budou v sobě kombinovat nadstandardní užitné vlastnosti, z technického hlediska těžko slučitelné.

 

Status projektu – Probíhá

Výstupem projektu bude funkční vzorek a ověřená technologie.     

 

Projekt je podpořen z programu OP PIK Aplikace 

EU logo a text.jpg
bottom of page