top of page
Výzkum a vývoj
COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty pro potřeby bezesparých podlach

 • Kompozitní podlahoviny aplikované za vlhka

 • Kompozitní podlahovina trvale překlenující trhliny podkladu

 • nový typ syntetických podlahovin vyšších užitných vlastností

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty pro potřeby pozemních staveb

 • Slepecké prvky z kompozitního materiálu

 • Svítící silniční a mostové obrubníky ​

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty kompozitů stínících radioaktivitu

 • Kontejner pro uložení LLW​

 • Sanační kompozitní materiál Comcon SR Comcon-Shield-Remediation

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů

 • Projekt Transportní obal

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty měřících přístrojů pro stavebnictví

 • odtrhové přístroje

 • Reometr

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty ¨prováděné na zakázku

 • podlahový systém odolný bojovým látkám

 • parkovací terče

 • stínící kontejner pro hasiče letiště Václava Havla

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Využití tepelných čerpadel a další pokročilé technologie k vytápění a chlazení nového podnikatelského objektu

Projekt byl zaměřen na instalaci  soustavy tepelných čerpadel v nově budovaném podnikatelském objektu určeném pro nezbytnou administraci a zejména realizaci výzkumných a vývojových činností v lokalitě, která je v územním plánu vyčleněna právě na výzkum a vývoj.

Soustava tepelných čerpadel slouží k vytápění, chlazení a ohřevu vody.

 

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Využívaná soustava tepelných čerpadel

CZ_RZ_B_C.jpg
COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty pro potřeby bezesparých podlach

 • Kompozitní podlahoviny aplikované za vlhka

 • Kompozitní podlahovina trvale překlenující trhliny podkladu

 • nový typ syntetických podlahovin vyšších užitných vlastností

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty pro potřeby pozemních staveb

 • Slepecké prvky z kompozitního materiálu

 • Svítící silniční a mostové obrubníky ​

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty kompozitů stínících radioaktivitu

 • Kontejner pro uložení LLW​

 • Sanační kompozitní materiál Comcon SR Comcon-Shield-Remediation

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů

 • Projekt Transportní obal

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty měřících přístrojů pro stavebnictví

 • odtrhové přístroje

 • Reometr

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Projekty prováděné na zakázku

 • podlahový systém odolný bojovým látkám

 • parkovací terče

 • stínící kontejner pro hasiče letiště Václava Havla

COMTEST_edited_edited_edited_edited.png

Využití tepelných čerpadel a další pokročilé technologie k vytápění a chlazení nového podnikatelského objektu

 

Projekt byl zaměřen na instalaci  soustavy tepelných čerpadel v nově budovaném podnikatelském objektu určeném pro nezbytnou administraci a zejména realizaci výzkumných a vývojových činností v lokalitě, která je v územním plánu vyčleněna právě na výzkum a vývoj.

Soustava tepelných čerpadel slouží k vytápění, chlazení a ohřevu vody.

 

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Využívaná soustava tepelných čerpadel

CZ_RZ_B_C.jpg
bottom of page