top of page

Výzkum a vývoj podlahovin

Kompozitní podlahoviny aplikované za vlhka

Materiál řeší jeden ze základních problémů bezespárových podlahovin. Ochrání další součásti stavebního díla před vlhkostí a tím výrazně prodlužuje životnost díla.

                          

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Funkční vzorek a ověřená technologie

Kompozitní podlahovina trvale překlenující trhliny podkladu

Materiál umožňuje vytvořit bezespárovou podlahu i v technologicky nevhodných prostředích – parkovací domy či rozsáhlé výrobní haly apod.

                          

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Funkční vzorek a ověřená technologie

Nové typy syntetických podlahovin vyšších užitných vlastností

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj nového typu podlahoviny s multifunkčním využitím, který by kombinoval různé nadstandardní užitné vlastnosti, z technického hlediska těžko slučitelné, s ohledem na dosažení maximalizace jejich účinnosti, a to v jednom finálním produktu.

                          

Status projektu – Ukončeno

Výsledky projektu – Funkční vzorek, Užitný vzor, Ověřená technologie – multifunkční syntetické průmyslové podlahy vyšších užitných vlastností

Projekt byl finančně podpořen z OP PIK programu APLIKACE prostředky EU

bottom of page