Základní údaje

English  English version

Základní info o společnosti:

Akciová společnost COMING Plus, a.s. vznikla v roce 1999 transformací společnosti COMING s.r.o., která byla založena v roce 1989 jakmile to dovolily čs. zákony. Společnost je orientována na špičkové materiály, pokročilé technologie a nové systémy zaměřené do stavebnictví. Zdrojem aktivit jsou vlastní výzkumy a nejnovější světové poznatky. Základem vlastního výzkumu jsou více než třicetileté zkušenosti představitelů společnosti z výzkumu a vývoje na předních českých i světových pracovištích. Největší pozornost přitom je věnována kompozitním materiálům a jejich aplikacích. Odtud i název: COMpozity – INGinýring.

Činnost společnosti COMING Plus, a.s. je organizačně rozdělena do samostatně hospodařících divizí:

COMFLOOR

aplikace syntetických bezespárých podlahovin COMFLOOR

COMTEST

Vývoj a výroba:

-         odtrhových přístrojů pro testování stavebních hmot, průmyslových podlah a nátěrů

-         výtažných přístrojů pro zkoušky zateplovacích systémů.

-         měřících ústředen pro dlouhodobý monitoring potenciálně nestabilních skalních útvarů s vyhodnocením havarijních stavů

-          reometru – unikátního přístroje pro zkoumání reologických vlastností potěrových materiálů a průmyslových podlahovin

COMGRAN

těžba a zpracování žuly, výroba žulových kostek podle ČSN, DIN a Ö-NORM, krajníků, patníků, váz a žlabů

COMCON

výroba polymerbetonových dílců, silničních a mostových obrubníků, pražské mozaikové dlažby, prvků pro slepecké přechody, žlabů, patníků, geodetických značek atd.

COMPLAST

výroba materiálů pro syntetické podlahoviny

COMMAS

výroba diskontinuelních míchaček a kontinuelních míchacích strojů pro vysokoviskozní směsi, nástrčkových míchadel, pomocných strojních dílů pro kladení podlahovin a zpracování kamenemíchacích strojů pro vysokoviskozní směsi, nástrčkových míchadel, pomocných strojních dílů pro kladení podlahovin a zpracování kamene