Výtažná zkouška (výtahová zkouška, pull-out test) a její účel

Velmi rozšířenou povrchovou úpravou ve stavebnictví je tepelně izolační vrstva instalovaná na vnější zdivo a vytvářející vnější plášť budov, který budovy jednak chrání ale především snižuje únik tepla a tak také významně snižuje náklady na její vytápění resp. klimatizaci.

Tepelně izolační kontaktní systémy (tzv. ETICS nebo zateplovací systémy) jsou konstruovány buďto na bázi polystyrénových desek nebo na bázi desek z minerální vlny. Na zdivo se připevňují jak lepením tak také pomocí plastových kotev zapuštěných do zdiva.

Aby bylo objektivně zajištěno, že v daném konstrukčním materiálu a pro daný účel a s použitím zvoleného systému zakotvení je připevnění dostatečně účinné, je často třeba předem provést výtažnou (pull-out) zkoušku. K tomu se výborně hodí přístroj COMTEST®OP-PMA s příslušným doplňkovým vybavením a s maximální výtažným posunem 55 mm. Provádí se prostým připojením zatěžovací jednotky přístroje přes speciální adaptér k plastové kotvě a otáčením vratidla se vyvozuje postupně vzrůstající síla, která je indikována na displeji měřící jednotky v kN.

Způsob provedení této zkoušky  a její vyhodnocení popisuje evropská směrnice ETAG 014 - Plastové kotvy pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou.

Přístroj COMTEST®OP-PMA je určen také pro měření výtažné síly ocelových či jiných kovových kotev z betonového podkladu. Max. rozsah je 15 kN.