Polymerbetonové

COMFLOOR PC 0

Epoxidová polymerbetonová základní vyrovnávací vrstva bez povrchové úpravy, standard tl. 10 mm

COMFLOOR PC 0K

Konstrukční vrstva epoxidového polymerbetonu spolupůsobící s podkladem, zajišťující jeho statické ztužení s možností dodatečného vložení výztuže, tl. cca 30 mm

COMFLOOR Q0

Epoxidová podlahovina z pohledového polymerbetonu s barevným plnivem případně pigmentovaná ve hmotě s uzavírací transparentní  povrchovou úpravou, standardní tl. 10 mm