Podlahoviny dle typu

SKUPINA PODLAHOVIN

OZNAČENÍ PODLAHOVINY

STRUČNÝ POPIS

NÁTĚROVÉ

COMFLOOR N 0

epoxidový penetrační bezprašný dvouvrstvý nátěrový systém,
tl. do 0,5 mm

COMFLOOR N131

epoxidový uzavírací třívrstvý nátěrový systém, tl. do 0,5 mm

COMFLOOR NU

polyuretanový houževnatý uzavírací třívrstvý nátěrový systém,
tl. do 0,5 mm

COMFLOOR NW

epoxidový emulgovaný paropropustný třívrstvý nátěrový systém,
tl. do 0,5 mm

POLYMERMALTOVÉ (STĚRKOVÉ)

COMFLOOR PM N131

epoxidová tenkovrstvá podlahovina se stěrkovou penetrační částečně vyrovnávací vrstvou, s křemenným plnivem, s jemně strukturním povrchem, tl. 0,5 – 1,2 mm

COMFLOOR PM E

epoxidová elastifikovaná stěrková podlahovina s hladkým litým  povrchem, se schopností překlenutí statických trhlin, tl. cca 1,5 mm

COMFLOOR PM SK / (SKh *)

epoxidová stěrková podlahovina s křemenným plnivem s jemně strukturním povrchem, tl. 1,5 – 2,5 mm

COMFLOOR PM E SK

epoxidová elastifikovaná stěrková podlahovina s křemenným plnivem s jemně strukturním povrchem, schopnost překlenutí statických trhlin, tl. 1,5 mm

COMFLOOR PM K /

(Kh *)

zesílená epoxidová stěrková vyrovnávací podlahovina s křemenným plnivem s jemně strukturním povrchem, tl. 2,5 – 4 mm

COMFLOOR PM Q

epoxidová stěrková podlahovina s dekorativním povrchem z barevných křemenných plniv a transparentní povrchovou úpravou s jemně strukturním povrchem, tl. 2,5 – 4 mm

COMFLOOR PM G

zesílená epoxidová litá samonivelační podlahovina s hladkým rovným povrchem, provedení lesk nebo mat, tl. 3 – 4 mm

COMFLOOR PM SG

epoxidová litá samonivelační podlahovina s hladkým rovným povrchem, provedení lesk nebo mat, tl. 1,5 - 2 mm

COMFLOOR PM AQ

epoxidová stěrková antistatická podlahovina s jemně strukturním dekorativním povrchem s použitím speciálních barevných plniv a transparentní povrchovou úpravou,  tl. 3 – 4 mm

COMFLOOR PM A

epoxidová litá antistatická podlahovina s hladkým rovným lesklým povrchem, tl. 2,5 – 4 mm

COMFLOOR PM AK

epoxidová stěrková podlahovina s antistatickou úpravou, s jemně strukturním povrchem, tl. 3-4 mm

COMFLOOR PM N E

epoxidová elastifikovaná stěrková podlahovina s křemenným plnivem (fr. 0,3 – 0,8 mm) s jemně strukturním povrchem, se schopností překlenutí statických trhlin, tl. cca 1 mm

COMFLOOR PM EP K/(EP Kh *)

trvale pružná izolační polyuretanová, trhliny překlenující stěrková podlahovina s epoxidovou penetrační vrstvou, ´plovoucí´ elastickou mezivrstvou a finální pružnou vrstvou s křemenným plnivem, s jemně strukturním povrchem, tl. 3 – 4 mm, schopnost překlenutí dynamických trhlin do 0,3 mm i za minusových teplot (typ OS11a)

COMFLOOR PM EP K II / (EP K IIh *)

trvale pružná izolační polyuretanová trhliny překlenující stěrková podlahovina s křemenným plnivem, s jemně strukturním povrchem, tl. 2,5 – 3 mm – schopnost překlenutí dynamických trhlin do 0,3 mm (typ OS11b)

POLYMERBETONOVÉ

COMFLOOR PC 0

epoxidová polymerbetonová základní vyrovnávací vrstva bez povrchové úpravy, standard tl. 10 mm

COMFLOOR PC 0K

konstrukční vrstva epoxidového polymerbetonu spolupůsobící s podkladem, zajišťující jeho statické ztužení s možností dodatečného vložení výztuže, tl. cca 30 mm

COMFLOOR PC Q0

epoxidová podlahovina z pohledového polymerbetonu s barevným plnivem případně pigmentovaná ve hmotě s uzavírací transparentní  povrchovou úpravou, standardní tl. 10 mm

COMFLOOR PC N

epoxidová poylmerbetonová podlahovina s finální nátěrovou úpravou, standardní tl. 10 mm

COMFLOOR PC K / (Kh *)

epoxidová polymerbetonová podlahovina se stěrkovou povrchovou úpravou s jemně strukturním povrchem, standardní tl. 12 mm  

COMFLOOR PC Q

epoxidová polymerbeotnová podlahovina se stěrkovou povrchovou úpravou s barevnými plnivy s dekorativním, jemně strukturním povrchem, standardní tl. 12 mm

COMFLOOR PC G

epoxidová polymerbetonová podlahovina s litou samonivelační povrchovou úpravou s hladkým rovným povrchem v provedení lesk nebo mat, standardní tl. 12 mm

SYNTETICKÉ TERACO

COMFLOOR PC T

podlahovina typu epoxidového teraca s dekorativním broušeným povrchem a polymerovou povrchovou transparentní úpravou, standardní tl. 12 mm

U typů podlahovin označených přívlastkem "h" je jen použito hrubší frakce křemenného plniva k dosažení hrubšího protiskluzného povrchu.