Podlahoviny dle použití

Bezespáré syntetické podlahoviny COMFLOOR®

 

OZN.

TLOUŠŤKA

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

N
Á
T
Ě
R
O
V
É
C
O
M
F
L
O
O
R
 
N

do 0,5 m

 • uzavření, utěsnění a zakonzervování podkladu
 • povrchové zpevnění
 • bezprašnost
 • chemická odolnost
 • hygienická nezávadnost
 • výběr barevnosti
 • dobrá čistitelnost
 • požární odolnost
 • funkční bezpečnost v interakci s podkladem
 • kopírují povrch podkladu
 • pevnost je limitována pevností podkladu
 • menší odolnost proti vrypu a dlouhodobému opotřebení intenzivním provozem

lehce a středně namáhané provozy:

 • technické zázemí objektů (strojovny, rozvodny, sklepy, atd.)
 • méně exponované sklady
 • méně exponované garáže
 • méně exponované výrobní provozy
P
O
L
Y
M
E
R
M
A
L
T
O
V
É

(
S
T
Ě
R
K
O
V
É
)
C
O
M
F
L
O
O
R
 
P
M

1 – 4 mm

 • mechanická odolnost
 • konstrukční zpevnění podkladu
 • chemická odolnost
 • dobrá čistitelnost
 • částečné vyrovnání podkladu
 • speciální vlastnosti u některých typů (např. antistatická, trhliny překlenující, paropropustná)
 • estetická hodnota
 • funkční bezpečnost v interakci s podkladem
 • hygienická nezávadnost
 • bezprašnost

středně a těžce namáhané provozy:

 • garáže
 • sklady
 • výrobní provozy (vč. provozů se speciálními nároky – potravinářské, farmaceutické, atd.)
 • občanské stavby se speciálními a zvýšenými estetickými nároky (školy, nemocnice, prodejny, objekty kulturního vyžití, restaurace, atd.)
P
O
L
Y
M
E
R
B
E
T
O
N
O
V
É
C
O
M
F
L
O
O
R

P
C

8–30 mm (běžně 10–15 mm) 
(>30 mm – spec. případy)

 • vyrovnání nerovností podkladu
 • statické konstrukční ztužení podkladu vč. možnosti dodatečného uložení výztuže a statického spolupůsobení
 • extrémní mechanická odolnost, redistribuce zatížení na podklad, rázová houževnatost
 • chemická odolnost
 • funkční bezpečnost v interakci s podkladem
 • dobrá čistitelnost
 • estetická hodnota
 • speciální vlastnosti u některých typů (např. antistatické, trhliny překlenující)
 • hygienická nezávadnost
 • bezprašnost

těžce a extrémně namáhané provozy:

 • těžké výrobní provozy (strojírenství, atd.)
 • intenzivně namáhané sklady, výrobní objekty, atd.
 • rekonstrukce (statická a vyrovnávací funkce)
S
Y
N
T
E
T
I
C
K
É

T
E
R
A
C
O
C
O
M
F
L
O
O
R
 
P
C
 
T

10 – 15 mm

 • vysoká estetická hodnota
 • vyrovnání menších nerovností podkladu
 • konstrukční ztužení podkladu
 • extrémní mechanická odolnost, redistribuce zatížení na podklad, rázová houževnatost
 • chemická odolnost
 • funkční bezpečnost v interakci s podkladem
 • dobrá čistitelnost
 • hygienická nezávadnost
 • bezprašnost

těžce, středně i lehce namáhané provozy s nejvyšší estetickou náročností:

 • reprezentativní prostory objektů (hotely, banky, prodejny, restaurace, administrativní objekty, atd.)
 • rekonstrukce