Odtrhové přístroje COMTEST®OP

Výrobkové řady COMTEST OP nabízí velmi komplexní, uživatelsky přátelské přístroje navržené tak, aby splnily většinu požadavků praxe, předpisů a norem. Práce s nimi je velmi jednoduchá: při adhezní zkoušce je terč přilepen k povrchu, při výtahové zkoušce je do hmoždinky zašroubován vrut a po připojení zkušební zatěžovací jednotky je aplikována tahová síla rychlostí zvolenou uživatelem.

Přístroje COMTEST OP zabezpečují všechna nejpřísnější kriteria kvality a přesnosti a berou do úvahy všechna hlediska pro pohodlí uživatele. Každý přístroj je kalibrován a certifikován Státním metrologickým ústavem a proto zkušební výsledky mohou být použity pro oficiální potřeby. Přístroje jsou doplněny širokou škálou příslušenství, umožňující použít je pro rozličné účely a za různých okolností – např. tištěné údaje mohou být generovány přístrojem přímo na místě zkoušky.

Slouží jak pro zkoušky v terénu, tak pro  laboratorní  zkoušky. Měří axiální tahovou pevnost (velikost tahové síly kolmé k podkladu):

- adhezní (dvou a vícevrstvé systémy)

- kohezní (vlastní pevnost materiálu) tahové pevnosti:

 • betonu
 • malty
 • nátěrů a laků
 • vodoizolací
 • podlahových samonivelačních stěrek
 • tenkých filmů
 • lepidel
 • plastových povlaků
 • cementových povlaků
 • asfaltových povlaků
 • povrchů z práškových barev
 • povlaků kovů
 • natíraných nebo za tepla stříkaných povlaků 
 • tepelných izolací
 • a mnoha dalších aplikací

nebo pro kontrolu pevnosti připojení dílů prostřednictvím kovových či plastových kotev:

 • spojení obkladových prvků s konstrukcí
 • připojení tepelně izolačních prvků ke stavební konstrukci (ETICS)
 • připevnění různých pomocných konstrukčních dílů k základní konstrukci
 • zařezávací kotvy (ETAG 001)
 • rozpěrné kotvy (ETAG 001)
 • kotvy aktivované kroutícím momentem (ETAG 001)
 • plastové kotvy ETICS (ETAG 014)
 • a mnoha dalších aplikací