Měřící ústředna

COMTEST DAM

Charakteristika:

COMTEST®DAM je měřící ústředna určená pro dlouhodobá měření relativně pomalu se měnících veličin. Slouží zejména pro dlouhodobá měření - posuny, dilatace potenciálně nestabilních skalních útvarů nebo poruch staveb (narušené obvodové zdivo průmyslových objektů nebo historických budov). 

Naměřené veličiny může uživateli posílat online prostřednictvím datového GSM modemu.

Dokáže vyhodnotit nebezpečné stavy a varovat okolí spuštěním výstražné sirény nebo zastavením dopravy pomocí světelného semaforu. Dokáže poslat rovněž přes datový GSM modem varovné SMS zprávy, prostřednictvím datového GSM modemu ji lze dálkově řídit – měnit např. indikované mezní stavy, vypnout výstražnou sirénu atd.

COMTEST®DAM lze napájet jak ze síťového adaptéru 23VAC/2 x 12VDC tak z akumulátoru 12V dobíjeného sluneční baterií. 

®DAM dokáže hospodařit s energií – monitoruje stav nabití akumulátoru.

Technické parametry:

Počet měřených kanálů: 6 snímačů posunutí (typ LVDT) + 18 snímačů teploty

Rozlišení:                   18 bitů

Rozměry:                     45 x 40 x 12 cm

Hmotnost:                    10 kg

Další měřené veličiny: síla, tlak, výška vodního sloupce (hladinoměr)

Interval měření:        od 1 s do 24 hodin

Příklady nasazení: 

  • Monitoring trhlin v zámku Telč během prací na kanalizační stoce v blízkosti zámku.
  • Monitoring Sloupu Nejsvětější trojice – Olomouc – během jeho rekonstrukce
  • Monitoring trhlin ve zdivu poutního kostelíka ve Stříbrné Skalici během jeho rekonsttrukce
  • Monitoring trhlin ve zdivu pražské Novoměstské radnice.
  • Monitoring a výstražný systém na skalní věži v Dolním Žlebu u Děčína v blízkosti železniční tratě Děčín - Drážďany
  • Monitorovací systém v Hřensku