COMCON LLW/ILW

COMCON® LLW/ILW je vyroben ze speciálně navrženého kompozitního materiálu. Jeho unikátní vlastnosti mohou být využívány zejména při modulární skladebnosti kontejnerů pro ukládání nízkoaktivních a středněaktivních nukleárních odpadů (RAO).

 

Přednosti:

 • vysoké stínící účinky pro alfa, beta, gama i neutronové záření
 • volitelnost stínění v širokých mezích podle potřeb uživatele
 • vyšší efektivní protonové číslo kompozitu snižuje faktor vzrůstu
 • naprostá korozivzdornost
 • snadná omyvatelnost a dekontaminovatelnost
 • vysoká pevnost v tlaku (> 80MPa)
 • vysoká pevnost v tahu (> 30MPa) a v tahu za ohybu ( > 45MPa)
 • vysoká rázová pevnost
 • trvalá odolnost zmrazování a tání – součinitel mrazuvzdornosti T150:0,99-1
 • trvalá odolnost kyselým dešťům, ropným produktům, neoxidujícím kyselinám, zásadám a alifatickým uhlovodíkům
 • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření
 • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
 • vysoká životnost beze změny mechanických, přetvárných, fyzikálních a stínících vlastností
 • efektivní skladebnost a bezpečná stohovatelnost
 • dočasné uložení RAO i uvnitř budov a/nebo přímo na pracovištích s radionuklidy

Použití:

 • přeprava, ukládání a dlouhodobé skladování radioaktivních odpadů (RAO)
 • přeprava, ukládání a dlouhodobé skladování neutronových zdrojů
 • efektivní ukládání vysoce aktivních maloobjemových RAO
 • pro ukládání radioaktivních kalů a ionexů z atomových elektráren

Značení:

Název výrobku – COMCON® ILW / účinnost stínění / velikost

Účinnost stínění - L („lehký“, slabé stínění), T („těžký“, silné stínění), S („speciální“,stínění neutronového záření)

Velikost - lze vyrábět (odlévat) různé velikosti a tvary

Doplňky k systému:

 • dutý kruhový válec se dnem a víkem (učený k vložení do malého kontejneru ke stínění RAO s pronikavých gama zářením)
 • dlaždice k obložení RTG kabin, resp. jiných prostor
 • malý kontejner speciálně určený pro uložení neutronových izotopových zářičů (např. AmBe)

Skladování:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, lze skladovat v interiéru i exteriéru.

Certifikace, jakost:

Výroba probíhá za podmínek podle zavedeného systému managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009. Každá dodávka je doložena dodacím listem, záručním listem a prohlášením o shodě.

Záruka a životnost:

Na kontejnery COMCON® ILW je poskytována při použití podle technických podmínek záruka 50 let, životnost na základě extrapolace urychlených zkoušek min. 500 let.