Epoxidové podlahoviny

COMF I (COMFLOOR I)

nízkoviskozní epoxidová samonivelační licí podlahovina s reaktivními ředidly, optimální pro tloušťky od 1 mm. Velmi nízké povrchové napětí, velmi nízká viskozita, nižší než viskozita řady běžně používaných neplněných epoxidových pryskyřic, vysoká samonivelační schopnost.

COMF II (COMFLOOR II)

velmi nízkoviskozní stěrková a nátěrová podlahovina s reaktivními ředidly a krycí pigmentací, optimální pro tenké uzavírací vrstvy strukturních podlahovin s křemenným posypem. Snížený obsah mikroplniv a dvojnásobná pigmentace oproti COMFLOOR® I, vyšší obsah reaktivních ředidel, extrémně nízké povrchové napětí pro dobrou slévatelnost a odpěnění, extrémní samonivelační schopnost.

COMF III (COMFLOOR III)

středně viskozní licí podlahovina částečně s reaktivními ředidly odpovídající běžnému standardu obsahu plniv a pigmentů. Optimální použití pro lité vrstvy tloušťky od 1,5 mm. Standardní nivelační schopnost.