Epoxidová pojiva a penetrační hmoty

COM 1

nízkoviskozní epoxidové pojivo částečně s reaktivními ředidly s velmi nízkým povrchovým napětím. Univerzální pojivo pro podlahovinové vrstvy, nízká viskozita, vyhovující napjatost od objemových změn.

COM 1 L

letní pomalejší typ pro zpracování za vyšších teplot

COM 1 Z

zimní formulace pro urychlené vytvrzování nebo vytvrzování za nízkých teplot, vhodné i pro penetrační vrstvy a spojovací vrstvy v případě suchých betonových podkladů bez možnosti dodatečného průniku vlhkosti od podkladu k povrchu.

COM 1 P

částečně pigmentovaný typ COM 1 určený např. k provádění pohledových epoxidových polymerbetonů nebo polymermalt, případně i částečně lazurovacích vrstev v interiéru.

COM 3

velmi nízkoviskozní houževnatý epoxidový systém s reaktivními ředidly. Extrémně nízká viskozita, velmi nízké povrchové napětí, vytvrzovací systém s malou citlivostí vůči vlhkosti při aplikaci, vhodné jako penetrační nátěr, vhodné jako povrchová uzavírací vrstva(lak), střední odolnost vůči žloutnutí. Snížený modul pružnosti. Dobrá odolnost vůči UV se speciálním tvrdidlem.

COM 3 B

ekonomicky výhodnější upravená formulace COM 3 zejména pro penetrační úpravy. Velmi nízkoviskozní houževnatý epoxidový systém s reaktivními ředidly. Extrémně nízká viskozita, velmi nízké povrchové napětí, vytvrzovací systém s malou citlivostí vůči vlhkosti, vhodné jako penetrační nátěr zejména v případech možnosti dodatečného působení vlhkosti od podkladu, neobsahuje složky zajišťující vysokou kvalitu vzhledu povrchu, neobsahuje složky vodou rozpustné a odbouratelné a nevhodné pro dlouhodobý kontakt s vlhkostí podkladu (např. benzylalkohol).

COM 3 PV

nízkoviskozní epoxidový systém se speciálními reaktivními ředidly určený pro penetrační vrstvy na porézní betonové podklady s vysokou až nasycenou vlhkostí (na povrchu betonu nesmí být souvislý vodní film).

COM 3 PU

nízkoviskozní velmi houževnatný speciálně modifikovaný epoxidový systém zajišťující dodatečnou adhezi následné vrstvy polyuretanového elastomeru. Zvláště vhodný i pro případy možnosti dodatečného průniku vlhkosti od podkladu ke styčné spáře podlahovina – podklad.

COM 3 IHSS

zejména injektážní, velmi nízkoviskozní epoxidový systém s reaktivními ředidly pro extrémně rychlé vytvrzení za normální i nízké teploty. Malá citlivost vůči vlhkosti. Vhodný i pro rychlé polymermaltové nebo polymerbetonové vysprávky. Nižší kvalita vzhledu povrchu.

 

Základní podlahovinové hmoty COMFLOOR jsou děleny na transparentní pojiva a podlahoviny, epoxidové pigmentové podlahoviny pro lité stěrkové a nátěrové vrstvy bezrozpouštědlové, rozpouštědla obsahující nátěrové a/nebo penetrační hmoty. Speciální skupinou jsou epoxipolyuretanové a polyuretanové hmoty s dostatečnou pružností a mechanickou odolností, vhodné zejména pro trhliny překlenující podlahoviny, pigmentové pasty, hmoty speciálních vlastností, tmely, plniva, doplňující a pomocné materiály.