COMTEST®OP2-S

Charakteristika:

Přístroje jsou určené k měření tahové pevnosti kolmo k povrchu. Používají se ke kontrole kvality podkladu (stanovení kohezní pevnosti) a ke stanovení kvality povrchové úpravy (adhezní pevnost dvou a vícevrstvých systémů) resp. k určení vzájemné přídržnosti jednotlivých nanesených vrstev. Jako měrný člen používají tenzometrický snímač síly. Mají ruční zatěžování pomocí převodovky 1:15.

Postup odtrhové zkoušky s přístrojem COMTEST®OP2-S:

  1. Povrchová úprava se prořízne až do základního materiálu korunkovým vrtákem potřebného normalizovaného průměru. Tím je zajištěna (definována) přesná měřená plocha.
  2. Vhodným lepidlem se přilepí na měřené místo zkušební terč.
  3. Po vytvrzení lepidla se připojí ke zkušebnímu terči odtrhový přístroj COMTEST®OP2-S Otáčením kličkou ruční převodovky se zkušební terč zatěžuje.
  4. Měřící jednotka je vybavena optickou indikací překročení optimální rychlosti zatěžování. Během zkoušky neustále přepočítává nárůst zatěžovací síly. Aktuální rychlost zatěžování zobrazuje pomocí sloupcového diagramu. Zkušební technik optimalizací rychlosti otáčení udržuje horní okraj černého sloupce na hranici mezi zeleným polem (nižší rychlost zatěžování) a červeným polem (vyšší rychlost zatěžování).
  5. Terč se zatěžuje až do odtržení. Na displeji elektronické měřící jednotky se odečte maximální dosažené napětí. Zadání zkoušky a její výsledky se zapisují do paměti přístroje její kapacita je 100 zkoušek..

Technické parametry:

Typ přístroje

COMTEST®OP2/1-S

COMTEST®OP2/2-S

COMTEST®OP2/3-S

Rozsah měření

7 kN

11 kN

15 kN

Rozlišení

14 bitů

Max. chyba měření

±1%  z naměřené hodnoty ±2 digity

Hmotnost zatěžovací jednotky

2,8 kg

Rozměr  zatěž.jed.

280 x 85 mm

Provozní teplota

-10°C až 50°C

Skladovací teplota

-20°C až 60°C

Napájení/kapacita

Síťový adaptér 235VAC/12VDC a vestavěný akumulátor s kapacitou 100 zkoušek

Příslušenství – zkušební terče

Kruhové ocelové nebo duralové – průměr 50mm, 80mm, 100mm se spodním vroubkováním i hladké.

Čtvercové ocelové nebo duralové 50 x 50 mm

Příslušenství k návrtům

Stojan s vrtačkou a diamantovou korunkou s vnitřním průměrem 50mm nebo 80mm resp. 100 mm

Přehled některých norem, které přístroj splňuje:

  1. ČSN 73 1344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků.
  2. ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu.
  3. ČSN EN13596 Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti v tahu.
  4. ČSN EN 431 Pružné podlahové krytiny. Zjišťování soudržnosti vrstev.