COMTEST®OP2-P

Charakteristika:

Přístroje jsou určené k měření tahové pevnosti kolmo k povrchu. Používají se ke kontrole kvality podkladu (stanovení kohezní pevnosti) a ke stanovení kvality povrchové úpravy (adhezní pevnost dvou a vícevrstvých systémů) resp. k určení vzájemné přídržnosti jednotlivých nanesených vrstev. Zatěžovací člen je vybaven tenzometrickým snímačem síly. Zatěžovací síla je vyvinuta pomocí ruční převodovky s převodem 1:15.

Postup odtrhové zkoušky s přístrojem COMTEST®OP2-P:

  1. Vhodným lepidlem se přilepí na měřené místo na povrchové úpravě zkušební terč.
  2. Povrchová úprava se prořízne až do základního materiálu korunkovým vrtákem (ruční frézkou) potřebného normalizovaného průměru. Tím je zajištěna (definována) přesná měřená plocha.
  3. Po vytvrzení lepidla se připojí ke zkušebnímu terči odtrhový přístroj COMTEST®OP2-P. Otáčením kličky ručn ramene (vratidla) se zkušební terč zatěžuje.
  4. Měřící jednotka je vybavena optickou indikací překročení optimální rychlosti zatěžování. Během zkoušky neustále přepočítává nárůst zatěžovací síly. Aktuální rychlost zatěžování zobrazuje pomocí sloupcového diagramu. Zkušební technik optimalizací rychlosti otáčení kličky ruční převodovky udržuje horní okraj černého sloupce na hranici mezi zeleným polem (nižší rychlost zatěžování) a červeným polem (vyšší rychlost zatěžování).
  5. Terč se zatěžuje až do odtržení. Na displeji elektronické měřící jednotky se odečte maximální dosažené napětí na zkušebním terči o průměru 20mm.  Zadání zkoušky a její výsledky se zapisují do paměti přístroje její kapacita je 100 zkoušek. 

Technické parametry:

Typ přístroje

COMTEST®OP2/1-P

COMTEST®OP2/2-P

COMTEST®OP2/3-P

Rozsah měření

7 kN

11 kN

15 kN

Rozlišení

14 bitů

Max. chyba měření

±1,2%  z naměř.hod.

± 1,5% z naměř.hod.

± 2% z naměř.hod.

Hmotnost zatěžovací jednotky

2,8 kg

Rozměr  zatěž.jed.

200 x 85 mm

Provozní teplota

-10°C až 50°C

Skladovací teplota

-20°C až 60°C

Napájení/kapacita

Baterie 9V typ 6F22 / cca 100 odtrhových zkoušek

Příslušenství – zkušební terče

Kruhové ocelové terče o průměru 20mm resp. 40mm

Příslušenství k přípravě zkoušky

Ruční frézka s vnitřním průměrem 20,5 mm

Příslušenství k provedení zkoušky

Středící adaptér – pomáhá vycentrovat zatěžovací člen vůči zkušebnímu terči, eliminuje prohnutí podkladu

 Přehled některých norem, které přístroj splňuje:

  1. ČSN 73 1344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků.
  2. ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty – odtrhová zkouška přilnavosti.
  3. ČSN EN 582 Žárové stříkání. Stanovení přilnavosti v tahu
  4. ČSN EN 311  Desky ze dřeva – přídržnost povrchu – zkušební metoda