COMTEST®OP1-S

Charakteristika:

Přístroje jsou určené k měření tahové pevnosti kolmo k povrchu. Používají se ke kontrole kvality podkladu (stanovení kohezní pevnosti) a ke stanovení kvality povrchové úpravy (adhezní pevnost dvou a vícevrstvých systémů) resp. k určení vzájemné přídržnosti jednotlivých nanesených vrstev. Jako měrný člen používají indukční snímač síly.

Postup odtrhové zkoušky s přístrojem COMTEST®OP1-S:

  1. Povrchová úprava se prořízne až do základního materiálu korunkovým vrtákem (ruční frézkou) potřebného normalizovaného průměru. Tím je zajištěna (definována) přesná měřená plocha.
  2. Vhodným lepidlem se přilepí na měřené místo zkušební terč.
  3. Po vytvrzení lepidla se připojí ke zkušebnímu terči odtrhový přístroj COMTEST®OP1-S. Otáčením zatěžovacího ramene (vratidla) se zkušební terč zatěžuje.
  4. Měřící jednotka je vybavena akustickou indikací překročení optimální rychlosti zatěžování. Během zkoušky neustále přepočítává nárůst zatěžovací síly. Při překročení nastaveného limitu (např. 100N/s) informuje zkušebního technika zapípáním.
  5. Terč se zatěžuje až do odtržení. Na displeji elektronické měřící jednotky se odečte maximální dosažené napětí zpravidla na terči o průměru 50mm.

Technické parametry:

Typ přístroje

COMTEST®OP1/1-S

COMTEST®OP1/2-S

COMTEST®OP1/3-S

Rozsah měření

7 kN

11 kN

15 kN

Rozlišení

10 bitů

Max. chyba měření

±1,5%  z naměř.hod.

± 2% z naměř.hod.

± 2% z naměř.hod.

Hmotnost zatěžovací jednotky

1,7 kg

Rozměr  zatěž.jed.

200 x 85 mm

Provozní teplota

-10°C až 50°C

Skladovací teplota

-20°C až 60°C

Napájení/kapacita

Baterie 9V typ 6F22 / cca 100 odtrhových zkoušek

Příslušenství – zkušební terče

Kruhové ocelové nebo duralové – průměr 50mm, 80mm, 100mm se spodním vroubkováním i hladké.

Čtvercové ocelové nebo duralové 50 x 50 mm

Příslušenství k návrtům

Stojan s vrtačkou a diamantovou korunkou s vnitřním průměrem 50mm nebo 80mm resp. 100 mm

Přehled některých norem, které přístroj splňuje:

  1. ČSN 73 1344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků.
  2. ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu.
  3. ČSN EN13596 Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti v tahu.
  4. ČSN EN 431 Pružné podlahové krytiny. Zjišťování soudržnosti vrstev.