COMTEST®OP1 PMA

Zařízení k měření výtažné resp. odtrhové pevnosti ve stavebnictví

 

Charakteristika:

Přístroje jsou určené k měření síly potřebné k vytažení plastové nebo kovové stavební kotvy. Tahová síla působí kolmo k povrchu. Opěrné body jsou vzdálené od osy zatěžování min. 150mm. Přístroj je vhodný zejména pro kontrolu a zjištění stavu zdiva před aplikací zateplovacího systému.

Způsob provedení této zkoušky  a její vyhodnocení popisuje evropská směrnice ETAG 014 - Plastové kotvy pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou.

Technické parametry:

Typ přístroje

COMTEST®OP1/1-PMA

COMTEST®OP1/2-PMA

COMTEST®OP1/3-PMA

Rozsah měření pro výtažnou zkoušku

7 kN

11 kN

15 kN

Rozsah měření pro odtrhovou zkoušku

7 kN

11 kN

15 kN

Rozlišení

10 bitů

Max. chyba měření

±1,5%  z naměř.hod.

± 2% z naměř.hod.

± 2% z naměř.hod.

Hmotnost zatěžovací jednotky

1,7 kg

Adaptér pro plastové kotvy  - zatížitelnost

 Uzavíratelný  s aretací, zatížitelnost do 5 kN

Rozměr  zatěž.jed.

200 x 85 mm

Provozní teplota

-10°C až 50°C

Skladovací teplota

-20°C až 60°C

Napájení/kapacita

Baterie 9V typ 6F22 / cca 100 odtrhových zkoušek

Součást základní výbavy k výtažným zkouškám

Trojúhelníková základna s nastavitelnou výškou pro různé velikosti plastových kotev – do 15 kN

Příslušenství k výtažným zkouškám

Násuvné adaptéry pro výtažné zkoušky kovových kotev do 15 kN