Coming Plus, a.s.

English  English version

Akciová společnost COMING Plus, a.s. vznikla v roce 1999 transformací společnosti COMING s.r.o., která byla založena v roce 1989 jakmile to dovolily čs. zákony. Společnost je orientována na špičkové materiály, pokročilé technologie a nové systémy zaměřené do stavebnictví. Zdrojem aktivit jsou vlastní výzkumy a nejnovější světové poznatky. Základem vlastního výzkumu jsou více než třicetileté zkušenosti představitelů společnosti z výzkumu a vývoje na předních českých i světových pracovištích. Největší pozornost přitom je věnována kompozitním materiálům a jejich aplikacích. Odtud i název: COMpozity – INGinýring.

Navštivte naši novou prezentaci výrobků COMCON SYSTEM

comcon system