Coming Plus, a.s.

English  English version

Akciová společnost COMING Plus, a.s. vznikla v roce 1999 transformací společnosti COMING s.r.o., která byla založena v roce 1989 jakmile to dovolily čs. zákony. Společnost je orientována na špičkové materiály, pokročilé technologie a nové systémy zaměřené do stavebnictví. Zdrojem aktivit jsou vlastní výzkumy a nejnovější světové poznatky. Základem vlastního výzkumu jsou více než třicetileté zkušenosti představitelů společnosti z výzkumu a vývoje na předních českých i světových pracovištích. Největší pozornost přitom je věnována kompozitním materiálům a jejich aplikacích. Odtud i název: COMpozity – INGinýring.

Navštivte naši novou prezentaci výrobků COMCON SYSTEM

comcon system

Ve společnosti byly realizovány projekty financované z programu OP PIK

Sanační kompozitní materiál Comcon SR Comcon-Shield-Remediation
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010223

Výzkum a vývoj nových typů syntetických podlahovin vyšších užitných vlastností
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012313

Ve společnosti se realizují projekty financované z programu OP PIK

Kompozitní materiály pro výrobu temperovaných dlažebních prvků se schopností odbourávat Nox
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024443

Využití tepelných čerpadel a další pokročilé technologie k vytápění a chlazení nového podnikatelského objektu
CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_304/0023185

Výroba obalových souborů z kompozitních materiálů pro sanaci radioaktivních odpadů technologií 3D tisku
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026777

eu projects logo

Projekt číslo TK01030058/Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu THÉTA.

logo TACRProgram Theta

Projekt číslo FW03010256/ Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND

logo TACRProgram Trend

Máme certifikát ISO 9001

ISO 9001

Máme certifikát ISO 14001

ISO 14001

Naše politika kvality a životního prostředí.doc